BİGG Erciyes 2018 Dönemi İş Fikri Başvuru Formu

* zorunlu

Adınız ve soyadınızı yazınız. *

TC kimlik numaranızı yazınız. *

Doğum tarihinizi giriniz *

Cep telefonunuzu yazınız. *

E-postanızı yazınız. *

Yaşadığınız şehri yazınız. *

Açık adresiniz ve posta kodunuzu yazınız. *

Cinsiyetinizi seçiniz. *

Öğrenim durumunuzu seçiniz. *

Görev yaptığınız üniversite ve bölümü yazınız. (Akademisyenler için)

Mezun Olduğunuz / Olacağınız üniversiteyi yazınız. *

Mezun Olduğunuz / Olacağınız bölümü yazınız. *

Mezun Olduğunuz / Olacağınız tarihi yazınız. *

İş fikri tematik sınıfınızı seçiniz. *

İş fikrinizin adını yazınız. *

İş fikrinizle çözmeyi amaçladığınız problem nedir? *

İş fikrinizi detaylıca anlatınız. Problemi nasıl çözdüğünüzü ve kullandığınız teknikleri lütfen açıklayınız. *

Rakipleriniz ile kıyaslandığınızda, iş fikrinizin yenilikçi yönlerini ve teknolojik üstünlüklerini açıklayınız. *

Bugüne kadar iş fikrinizle ilgili yaptığınız çalışmaları ve iş fikrinizin şu an bulunduğu aşamayı lütfen açıklayınız. *

İş fikrine ait kişisel tecrübelerinizden / ekip tecrübelerinden bahsediniz. *

İş fikrinin yapılabilirliğini ve ekip üyelerinin proje ile alakalı teknik yeterliliklerini açıklayınız. *

Proje sonunda ortaya çıkacak ürün / hizmet kimlere hitap etmektedir? Müşteri kitlesini yurt içi ve yurt dışı pazar büyüklüklerin *

Proje sonunda elde edilen ürün / hizmet hangi satış kanalları vasıtasıyla satılacak? Projenin pazarlama stratejisini lütfen açık *