BİGG ERCİYES-TÜBİTAK 1812 BİGG 2024-2 BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı Başvuru bilgilerinin eksiksiz ve doğru şekilde girilmesi başvurunun değerlendirilmesi için önem arz etmektedir! KVKK BİLGİLENDİRME METNİ: KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNDE 6698 SAYILI KANUNDA VE DİĞER KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN USUL VE ESASLAR DİKKATE ALINMAKTADIR. Kişisel verilerinizi mevzuattan doğan yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz. Bu kapsamda tarafınızdan temin edilen isim, soy isim, e-posta, adres bilgisi gibi veriler kurumumuzun faaliyet ve etkinliklerle ilgili tarafınızı haberdar etmek üzere işlenmektedir. Kişisel verileriniz, elektronik ortamda mevcut bulunan veri tabanımızda muhafaza edilmektedir.

* zorunlu

Eposta Adresiniz *

Adınız ve Soyadınız *

Cinsiyetiniz *

Kimlik Numaranız *

Doğum Tarihiniz *

Yaşınız *

Cep Telefonu Numaranız *

E-posta Adresiniz *

İl *

İlçe *

Açık adresiniz *

Posta Kodunuz *

Eğitim durumunuzu seçiniz *

Ön lisans eğitiminizi tamamladığınız/tamamlayacağınız üniversite/enstitü-fakülte/bölümü yazınız. *

Ön lisans mezuniyet tarihinizi yazınız. (Ön lisans öğrencisi iseniz tahmini mezuniyet tarihinizi yazınız) *

Lisans eğitiminizi tamamladığınız/tamamlayacağınız üniversite/enstitü-fakülte/bölümü yazınız. *

Lisans mezuniyet tarihinizi yazınız. (Lisans öğrencisi iseniz tahmini mezuniyet tarihinizi yazınız) *

Yüksek lisans eğitiminizi tamamladığınız/tamamlayacağınız üniversite/enstitü-fakülte/bölümü yazınız. *

Yüksek lisans mezuniyet tarihinizi yazınız. (Yüksek lisans öğrencisi iseniz tahmini mezuniyet tarihinizi yazınız) *

Doktora eğitiminizi tamamladığınız/tamamlayacağınız üniversite/enstitü-fakülte/bölümü yazınız. *

Doktora mezuniyet tarihinizi yazınız. (Doktora öğrencisi iseniz tahmini mezuniyet tarihinizi yazınız) *

AKADEMİSYENLER İÇİN: Görev yaptığınız üniversite/fakülte/ bölümünüzü yazınız *

İş fikri sahibinin çalışma durumu *

İş fikrinizin adını yazınız *

İş fikrinizi detaylı ve anlaşılır şekilde açıklayınız *

İş fikrinizin yenilikçi yönlerini ve teknolojik üstünlüklerini maddeler halinde yazarak açıklayınız *

İş fikrinizin tematik sınıfını belirtiniz. (Alt başlıklarla ilgili detaylı bilgi için; https://biggerciyes1512.com/) *

İş fikrinizin ticari değeri ve pazar potansiyeli hakkında bilgi veriniz. *

Çözüm geliştirdiğiniz teknolojik alandaki ve sektördeki geçmiş tecrübenizi/uzmanlığınızı açıklayınız. *

Bugüne kadar iş fikrinizle ilgili yaptığınız çalışmaları ve iş fikrinizin şu an bulunduğu aşamayı açıklayınız *

Başvuran kişi olarak ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer alıyor musunuz? *

Daha Önce TÜBİTAK 1512/1812 BİGG Veya T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Teknogirişim Sermayesi Desteği Aldınız Mı? *

Ekibiniz var mı *

Ekibiniz var ise tanıtınız. *

Daha önce TÜBİTAK tarafından düzenlenen veya TÜBİTAK’ın paydaşı olduğu yarışmalarda birincilik, ikincilik veya üçüncülük ödülü aldınız mı? Belgelendirebilir misiniz? *

ARDEB 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 1002 - Hızlı Destek Programı, 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı 1071 – Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı, 3501 – Kariyer Destek Programı'ndan en az birinde proje yürütücülüğü yaptınız mı? (TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen aşağıdaki destek programları kapsamında proje yürütücülüğü yapmış girişimcilerin sunduğu iş planlarına 3 ödül puanı verilir. ) *

Girişimcinin aşağıdaki hususlarla ilgili Etik Kurul Onay Belgesi başvurusunu 2. aşama başvurusu öncesinde gerçekleştirmiş veya başvuruya dair planlamayı iş planında detaylı olarak sunmuş olması tavsiye edilmektedir. Süreci hızlıca başlatabilir misiniz? (Etik Kurul Onay Belgesi’ne dair planlamalar panel değerlendirmesinde dikkate alınmaktadır. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar) *

KVKK BİLGİLENDİRME METNİ: KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNDE 6698 SAYILI KANUNDA VE DİĞER KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN USUL VE ESASLAR DİKKATE ALINMAKTADIR. Kişisel verilerinizi mevzuattan doğan yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz. Bu kapsamda tarafınızdan temin edilen isim, soy isim, e-posta, adres bilgisi gibi veriler kurumumuzun faaliyet ve etkinliklerle ilgili tarafınızı haberdar etmek üzere işlenmektedir. Kişisel verileriniz, elektronik ortamda mevcut bulunan veri tabanımızda muhafaza edilmektedir. YUKARIDAKİ KVKK İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME METNİNİ OKUDUM *