TÜBİTAK KOBİ Adayı Başvuru Formu

Bu form, KOBİ Mentor Arayüzü (BİGG+) 2022/1 Çağrısı kapsamında TÜBİTAK'ın uygulayıcı kuruluş olarak yetkilendirdiği Erciyes Teknopark tarafından hazırlanmıştır. Erciyes Teknopark, TÜBİTAK KOBİ Mentor Arayüzü (BİGG+) Çağrısı Arayüz Kuruluşu olarak 35 KOBİ’ye ücretsiz mentorluk hizmeti verecektir. Erciyes Teknopark, daha önce TÜBİTAK Ar-Ge ve yenilik desteklerinden faydalanmış KOBİ’lere sunacağı mentorluk desteği ile KOBİ’lerin ticari olgunluk seviyesini ve ar-ge ve yenilik kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, program sonunda KOBİ’lerin rekabet gücü, verimliliği, ürün ve hizmetlerini ticarileştirme kapasitesi, büyüme ve kurumsallaşma düzeyi, öğrenme yetkinlikleri artırılacaktır. TÜBİTAK Bilgi Sayfası İçin: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/bigg_cagri_dokumani_21032022.pdf

* zorunlu

Firma Ünvanı *

Firma Yetkilisi - Ad Soyad *

Firma Yetkilisinin Ünvanı *

Firma Yetkilisi - Cep Telefonu *

Adres *

Firma-Telefonu *

Firma - e-posta *

Firma-Web *

Firma Faaliyetleri *

Firmanın Faaliyet Gösterdiğiniz Şehir *

Firma-Kuruluş Yılı *

Toplam Çalışan Sayısı *

Faaliyet Sektörü *

Ana Ürün ve Hizmetleriniz *

Kurumunuz hangi KOBİ sınıfında yer almaktadır? *

Yıllık Satış Hacmi (3 yıllık ortalama) *

İç Pazarda Satışlarınız İle İlgili Uygun Olan Seçeneği İşaretleyiniz *

İhracat Tutarı (önceki yıl) *

İhracat Yapılan Ülkeler/Bölgeler *

Mentorluk ihtiyacı duyduğunuz alanları seçiniz. (En çok ihtiyaç duyduğunuz en fazla üç alanı işaretleyiniz) *

TÜBİTAK TEYDEB programlarından en son desteklenen ve sözleşme tarihi 1 OCAK 2012 ve sonrası olan projeniz? *

TÜBİTAK TEYDEB desteği sözleşme tarihinizi giriniz. *

TÜBİTAK TEYDEB destekli projeniz hangi aşamadadır? *

Daha önce TÜBİTAK KOBİ Mentor Arayüzü (BİGG+) Programı kapsamında mentorluk hizmeti aldınız mı? *

TÜBİTAK KOBİ Mentor Arayüzü (BİGG+) 2022/1 Çağrısı kapsamında mentorluk hizmeti almak istiyor musunuz? *

Bu programdan beklentileriniz nelerdir? *